Название: Стилістика ділової мови - навчальний посибник ( Г. Й. Волкотруб )

Жанр: Гуманитарные и природные

Просмотров: 5699§ 51. зразки дІлових листІв

Інформаційні листи

Метою інформаційних листів є повідомлення адресата про якісь події чи факти, наприклад про проведення семінару, призначення ділової зустрічі, відвантаження товарів, відкриття філії, зміну адреси підприємства, призначення нового керівника тощо.

Різновидом інформаційних листів є рекламні листи, які містять опис товарів чи послуг.

В інформаційних листах використовуються такі вирази:

Повідомляємо, що.

Сповіщаємо, що.

Інформуємо Вас, що...

Доводимо до Вашого відома, що.

Хочемо повідомити Вам.

Користуючись нагодою, повідомляємо Вам...

Вважаємо необхідним повідомити Вам, що.

Хочемо повідомити про те, що.

Раді повідомити Вам, що.

З приємністю повідомляємо, що.

На жаль, змушені повідомити Вам, що...

Змушені з прикрістю повідомити, що.

Дозвольте повідомити Вам, що.

Цим повідомляємо Вам, що...

Подаємо зразки інформаційних листів.

Київська міська державна адміністрація

252044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 тел./факс (380 044) 229-8928

22.01.2001 №020-43

Шановний Георгію Васильовичу! Київська міська державна адміністрація у лютому-травні 2001 р. про­водить міський міжвузівський конкурс на краще студентське художньо-публіцистичне есе "Як тебе не любити, Києве мій!" (Якою я бачу столи­цю України в ХХІ столітті і що я особисто для цього хотів(ла) б зробити?)

Президентові Міжрегіональної Академії управління персоналом

Щокіну Г. В.

185

Надсилаємо Вам Положення про проведення зазначеного конкурсу та просимо сприяти у проведенні внутрішньовузівського та міського етапів цього заходу з відзначенням перед колективом вузу студентів — переможців конкурсу та викладачів, які роблять вагомий внесок у вихо­вання молодого покоління.

Матеріали за підсумками внутрішньовузівського конкурсу відповід­но до Положення просимо надіслати до Головного управління з питань внутрішньої політики Київської міської адміністрації за адресою: 01044, м. Київ-44, вул. Хрещатик, 36, тел. 221-28-88, 221-27-76.

Додаток: Текст Положення та заяви учасника конкурсу на 3 арку­шах.

3 повагою

заступник голови А. Толстоухов

Шановний акціонере!

Доводимо до відома акціонерів ВАТ "Запоріжсталь", що Спосте­режною радою Товариства (Протокол № 04-09/02-01 від 03.04.2001 р.) прийнято рішення про збільшення на Ц частину статутного фонду шля­хом проведення додаткової емісії акцій у кількості 374969680 (триста сімдесят чотири мільйони дев'ятсот шістдесят дев'ять тисяч шістсот вісімдесят) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна на загальну суму 93742420 (дев'яносто три мільйони сімсот сорок дві тисячі чотириста двадцять) гривень.

3дійснити підписку на акції Товариства другої емісії можна у термін з 11 червня по 10 липня 2001 року за адресою: м. 3апоріжжя, Південне

шосе, 72, тел. 39-33-08, 39-22-94, 39-25-97.

3аяви на придбання акцій подаються особисто замовником або уповноваженою ним особою.

Правління ВАТ

Листи-пропозиції

У діловій сфері надзвичайно поширені листи-пропозиції про спів­робітництво. Такі листи включають інформацію про специфіку під­приємства і можливі напрями співпраці.

Ось зразки листів-пропозицій:

186

Шановний абоненте!

3вертаємося до Вас із цікавою і корисною інформацією, яка могла б сприяти Вашій відпустці та нашій роботі в літній період.

Щоб не переривати власний відпочинок і заощадити час, щоб не тур­буватися про несплату за послуги кабельного телебачення, уникнути за­боргованості протягом літа та повторного платного підключення, Ви можете оформити попередню абонплату, вказавши можливу для Вас суму (за 2, 3 або 4 місяці) в рядку "Сплачено іншу суму".

Бажаємо Вам чудового відпочинку!

3 повагою та сподіванням на плідну співпрацю —

Адміністрація КТМ

Директорові Полтавського ліцею менеджменту і бізнесу

Севастопольський Центр підвищення кваліфікації державних служ­бовців і керівників державних підприємств, установ й організацій запро­шує до проведення у м. Севастополі на базі Центру різноманітних за­ходів — семінарів, нарад, виставок тощо.

Рекламні матеріали додаються

3 повагою —

директор М. Миненко

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

254070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5

Тел. (044) 462-4937

Факс: (044) 463-5970 E-mail: office @ icps.kiev.ua

Шановні панове!

Міжнародний центр перспективних досліджень прагне розширення нашої співпраці, що обумовлена програмою на 2000 рік. Як Ви знаєте, однією з можливостей співпраці з Міжнародним центром перспектив­них досліджень є участь в експертних обговореннях і семінарах, що їх проводить Центр.

Для ефективного проведення семінарів і найповнішого задоволення потреб клієнтів нам потрібно знати основні сфери Ваших інтересів.

187

Пропонуємо Вам заповнити анкету, наведену на наступній сторінці, та надіслати за зазначеною далі адресою або факсом. Відповідно до Вашої анкети ми запрошуватимемо Вас на семінари з відповідної тематики. Сподіваємося на Вашу швидку відповідь.

3 повагою — Гліб Вишлінський,

Директор публікацій Міжнародного центру перспективних досліджень

Фірма "Десна" Директорові

71100 м. Бердянськ Будівельно-виробничого кооперативу

вул. Пушкіна, 5 "3міна"

Тел. (060153) 6-94-54

14.07.92 р.

Фірма "Десна" виконає Ваші замовлення на виготовлення необхід­них форм, бланків з фінансово-економічної діяльності підприємства та організації бухгалтерського обліку. Окремі види документів за Вашими пропозиціями виконуємо на дискетах.

Оплата за безготівковим розрахунком.

Контактний телефон: 457-76-55

Директор фірми Підпис Т. Т. Побережний

Листи-прохання

Листи-прохання складаються з метою отримання від адресата інформації, спонукання його до якоїсь дії тощо. У листі можуть бути викладені причини, що спонукали звернутися із певним проханням.

Для висловлення прохання використовуються такі стандартні ви­рази:

Просимо вирішити питання (повідомити, підтвердити, передба­чити, дозволити, вжити заходів тощо)... Будь ласка, надішліть зразки...

Будемо Вам дуже вдячні, якщо Ви ознайомите нас... Ми були б дуже вдячні, якби Ви дали відповідь... Будемо Вам дуже зобов'язані, якщо Ви надасте допомогу... Зробіть ласку, підтвердіть свою участь у виставці...

Наведемо зразки листів-прохань.

188

Прем'єр-міністрові України Ющенкові В. А.

Вельмишановний Вікторе Андрійовичу!

Звертаємося до Вас у справі, яка схвилювала всю громадськість на­шої держави. Рада Міністрів УРСР постановою № 193-р від 5 травня 1990 р. заборонила промислове будівництво на обширах Шевченківсь­кого Національного заповідника у місті Каневі. Натомість ХУШ сесія Канівської міської Ради 12 вересня 2000 р. прийняла ухвалу розмістити на березі Дніпра саме навпроти могили Тараса Шевченка у корпусах за­консервованої бази ВКБ "Закордоненергокомплектбуд" підприємство з виплавки вторинного алюмінію з металобрухту (ТОВ "Укріс", СП "Інтер-сплав", м. Свердловськ Луганської області) потужністю 20-25 тонн. Це шкідливе виробництво планується облаштувати у зонах охоронного ландшафту Шевченківського заповідника. Розміщення тут виробництва вторинного алюмінію знищить рекреаційно-туристичний потенціал цих заповідних місць, завдасть непоправних втрат екології й культурі Украї­ни. До речі, це рішення Канівською міською Радою прийнято без необ­хідного техніко-економічного обгрунтування проекту та відповідної державної екологічної експертизи. Звертаємо увагу і на те, що навіть в умовах царської сваволі та утисків національного життя українська громада спромоглася створити меморіал геніальному поетові-пророку. 10 червня 1918 р. уряд Української держави своєю постановою визнав могилу Тараса Шевченка Національною власністю. Не наважувалася підняти руку на Тарасову (Чернечу) гору і Радянська влада.

Ми підтримуємо резолюцію-звернення на Ваше ім'я учасників нау­кової конференції "Шевченківський Національний заповідник: історія і перспективи".

Просимо невідкладно прийняти постанову про захист Всеукраїнсь­кої святині, яка забороняла б розміщення у Каневі в охоронних зонах Шевченківського Національного заповідника алюмінієвого заводу та будь-яких інших промислових підприємств. Треба включити повністю ТАРАСІВ ОБРІЙ — ЗОНУ ОХОРОННОГО ЛАНДШАФТУ на лівому березі Дніпра, на який постійно зазіхають промисловці, до території Шевченківського Національного заповідника у м. Каневі. Настав час надати місту Каневу статус заповідника та міста національного відрод­ження; розвивати його не в напрямку важкої індустрії, а як історико-культурний та туристично-рекреаційний центр світового значення.

З повагою — Ю. Мушкетик,

Голова Національної Спілки письменників України

189

Директорові Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського Кириченкові П. Р.

Прошу допустити до користування дисертаційними фондами ввіре­ної Вам бібліотеки аспіранта кафедри російської мови філологічного факультету Київського національного університету Дворниченко Люд­милу Олександрівну, яка працює над дисертаційним дослідженням за те­мою "Лексико-семантична характеристика терміносистеми К. С. Стані-славського".

Декан філологічного факультету Підпис Р. Р. Хміль

КНУ ім. Т. Шевченка

Листи-відповіді

У листах-відповідях викладається інформація, яку запитував ад­ресант, висловлюється згода на пропозицію (продати товар, надати послуги, взяти участь у заході і т. ін.) або відмова виконати певну дію тощо. У разі негативної відповіді бажано обгрунтувати своє рі­шення. Для пом'якшення відмови рекомендується використовувати такі етикетні формули:

На жаль, ми не можемо прислати свого представника на цю зустріч.

У відповідь на Ваш лист від ... повідомляємо, що ми, на жаль, не зможемо виконати Ваше замовлення.

Ваша пропозиція надзвичайно цікава, але змушені повідомити Вас, що ми, на жаль, не можемо зараз дати Вам свою згоду.

На превеликий жаль, змушені повідомити Вас про неможливість нашої участі у програмі.

З прикрістю повідомляємо про відсутність необхідного Вам товару.

Дуже прикро, що наша фірма не зможе підтримати Вас у цьому проекті.

Нам дуже шкода, але ми не можемо прийняти Ваші умови. Вибачте, але ми змушені відмовитись від Вашої пропозиції. Ми дуже вдячні за люб'язне запрошення взяти участь у роботі ко­місії, але, на жаль, змушені відмовитись від нього.

Наведемо зразки цього виду ділових листів.

190

Послу Італії в Україні Джан Лука Бертінетто

29.01.99 р. 686/5/22-2216

Вельмишановний пане Бертінетто!

Користуюсь нагодою висловити Вам запевнення у моїй високій по­вазі і повідомляю, що у Державній податковій адміністрації України розглянуто Вашого листа від 24.12.98 №001727, надісланого на адресу голови Національного агентства України з питань розвитку і європейсь­кої інтеграції.

Доводимо до Вашого відома, що згідно з пп. 7.3.3 п. 3 ст. 7 Закону Ук­раїни "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22.05.97 № 293/97-ВР будь-яка заборгованість платника податку або перед плат­ником податку, основна сума якої виражена в іноземній валюті, відобра­жається в податковому обліку дебітора або кредитора шляхом перерахун­ку суми такої заборгованості в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату її виникнення.

Виходячи з податкового обліку, валовий дохід підприємства не включає кошти або вартість майна, що надходять підприємству у виг­ляді прямих інвестицій у корпоративні права, емітовані їм (пп. 4.2.5 ст. 4 цього Закону).

Враховуючи також, що інвестування не належить ні до операцій про­дажу товарів (робіт, послуг), а передбачає саме придбання корпоратив­них прав в обмін на кошти або майно дія пп. 7.3.6 ст. 7 зазначеного За­кону не поширюється на заборгованість іноземного інвестора по його внеску до статутного фонду підприємства з іноземною інвестицією.

Ще раз користуюся нагодою висловити Вам запевнення у моїй ви­сокій повазі.

Голова ДПА України Підпис М. Азаров

191

Спеціалізований будівельно-монтажний трест № 7

Начальникові БУ "Немирівпромзв'язкобуд" Півневі С. Б.

252047, м. Київ, пр. Правди, 8

тел. 460-44-77

25.09.99 № 254

Згідно зі Статутом тресту і Положенням про будівельне управління трест не заперечує проти проведення проектно-дослідних робіт з метою відведення земельної ділянки для будівництва будівельним управлінням "Немирівпромзв'язкобуд" власного профілакторію в Карпатах.

Керуючий трестом Підпис С. М. Сомов

ВО "Сокіл" Директорові НДІ "Рада"

252067, Київ панові Дорофєєву С. Т.

вул. Одеська, 7

Тел.: 484-66-34

27.08.2000 № 149

Адміністрація ВО "Сокіл" зобов'язується до 10 березня 2001 р. розра­хуватися із заборгованістю в оплаті за орендовані площі по вул. В. Кузь-менка, 56, які займає проектно-конструкторське бюро об'єднання.

Щодо інших зауважень, викладених у Вашому листі, буде вжито всіх необхідних заходів.

Директор Підпис С. Р. Корзов

192

АТ "Індустрія"

02160, Київ

вул. Сосюри, 76

Генеральному директорові ВО "Укрспецбуд" Ткаченкові Л. К.

Тел.: 554-17-55

Факс: 557-44-66 15.09.97 р. № 203

На жаль, змушені повідомити, що у зв'язку з недостатніми виробни­чими потужностями АТ "Індустрія" не може бути генеральним підряд­ником з будівництва молодіжного центру по вул. Семенівській, 27. Го­тові вислухати Ваші пропозиції щодо участі нашого управління у будів­ництві молодіжного центру на умовах субпідряду.

Директор Підпис Р. Г. Редько

Супровідні листи складаються з метою інформування адресата про надсилання йому документів (контрактів, каталогів, накладних тощо) або матеріальних цінностей.

Особливості супровідних листів демонструють наведені зразки.

м. Фастів, вул. Курчатова, 8

Тел.: (265) 6-30-22

7.04.2000 р. № 47

Надсилаємо Вам для погодження договір про оренду Вами складсь­ких приміщень на території нашого підприємства. Просимо Вас розгля­нути договір протягом місяця. З усіх спірних питань Ви можете зверта­тись до начальника відділу комерційних послуг Руденка С. Ю. (тел. 264­52-54).

З повагою

заступник директора АТВТ Підпис С. Б. Потапенко

Супровідні листи

АТВТ "Фастівський деревообробний комбінат" 08500, Київська обл.,

Директорові ЗАТ "Столярні вироби" Максимову С. Т.

193

Будівельно-монтажний трест        Заступникові начальника "Укрбудсервіс" Головного управління комплектації

03061, Київ Міністерства зв'язку України

вул. Пост-Волинська, 7 Войтеховському Л. Ю.

23.11.2001 р. № 76

Надсилаємо розрахунок-заявку необхідної кількості підшипників кочення для ремонтно-експлуатаційних потреб тресту "Укрбудсервіс"

за 2000 рік.

Керуючий трестом Підпис М. Р. Павлик

Коростенське транспортно-експедиційне підприємство

15100, Житомирська обл.

м. Коростень, вул. Степова, 6

Тел. (04142) 3-36-88

12.04.2000 р. №29

На № 17-3-17 від 8.05.96 р.

Головне управління кадрів та навчальних закладів Міністерства зв'язку України

На ваш вих. № 17-3-17 від 08.05.96 р. надсилаємо відомості про ро­бітників Коростенського транспортно-експедиційного підприємства, що брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Директор Підпис        С. Б. Солоха

Гарантійні листи

Гарантійні листи підтверджують певні зобов'язання чи умови здійснення угоди. Гарантуватися можуть якість і термін виконання робіт, строки постачання товару або оплата послуг, виконаної робо­ти, отриманої продукції тощо.

Покажемо особливості гарантійних листів на кількох прикладах.

194

Торговельно-підприємницький Директорові

центр "Арсенал" Науково-виробничого об'єднання

03065, Київ "Будсервіс"

вул. Рибинського, 10 Лапицькому Т. Т.

Тел.: 483-75-56 Факс: 483-34-23

15.05.98 р № 2000 р.

Просимо провести обстеження екологічного стану земельної ділянки за адресою: м. Житомир, вул. С. Кривенка, 7. Ми зацікавлені у тому, щоб обстеження було закінчене до травня 2001 р.

Оплату робіт гарантуємо.

Наш розрахунковий рахунок № 557254 у Жовтневому відділенні бан­ку "Надія" м. Києва, МФО 243097.

Директор (підпис) О. Л. Семен

СП "ІМНІКА" Директорові

кафе "Пролісок"

СП "ІМНІКА" гарантує оплату послуг кафе у сумі 2460 грн (дві ти­сячі чотириста шістдесят гривень) з нашого розрахункового рахунка № 243566 у Голосіївському філіалі МНКБ м. Києва, МФО 314523.

Директор (підпис) В. К. Дєвицький

ТОВ "Будіндустрія" 03680, Київ, б. І. Лепсе, 47

Тел.:483-99-01 Факс: 488-77-09

Заступникові начальника Центру матеріально-технічних ресурсів "Спектр" п. Рисичеві Л. Л.

17.02.02 р. № 52

У порядку надання технічної взаємодопомоги просимо відпустити для потреб організації 200 кг паперу для письма.

Оплату гарантуємо. Наш розрахунковий рахунок № 425633 у Хар­ківському відділенні банку "ТАЛАН" м. Києва, МФО 224443.

Директор (підпис) С. П. Березин

195

Листи-подяки

Листом-подякою висловлюють вдячність за допомогу, пропози­цію, запрошення, своєчасну відповідь, якісно та вчасно виконану ро­боту, надану послугу, участь у заході, гостинність тощо.

Найуживанішими формами висловлення подяки є такі:

Дякуємо Вам за...

Щиро дякуємо Вам за...

Щиро вдячні Вам за...

Хочемо висловити Вам вдячність за...

Висловлюємо свою найщирішу вдячність за...

Дозвольте висловити свою вдячність за...

Прийміть нашу найщирішу вдячність за...

Насамперед дозвольте подякувати Вам за...

Ми дуже зобов'язані Вам за...

Цей лист — вияв нашої вдячності за...

З вашого боку було дуже люб'язно...

Ось кілька зразків листів-подяк.

Народному депутатові України Сергію Терьохіну

Вельмишановний Сергію Анатолійовичу!

Батьки та учні школи-інтернату № 9 для дітей з вадами слуху, що в Голосіївському районі м. Києва, складають Вам щиру подяку за те, що саме завдяки Вашому сприянню діти школи-інтернату зможуть продов­жити навчання у 10-12 класах, а отже, здобудуть повну середню освіту. Таким чином вони матимуть реальну змогу або далі продовжити нав­чання, або забезпечити собі можливості для подальшого життя і розвитку.

Саме завдяки Вашій небайдужості й підтримці як народного депута­та, який став уособленням волі нашого народу до творення добра, ці діти не були кинуті напризволяще, їх не позбавили права на гідне і по­вноцінне життя. І тепер, без сумніву, вони назавжди запам'ятають, що у такий вирішальний для них час знайшлася людина, яка відкрила їм шлях до майбутнього. Ці діти у Вашій особі дійсно побачили державу як за­хисника, відчули її милосердний крок назустріч. І, повірте, це дасть ре­альну змогу сформуватися їм як майбутнім громадянам нашої держави. Вони вже ніколи не будуть озлобленими на суспільство, яке їх відторг­нуло, адже добро творить добро.

196

Ще раз вельми вдячні Вам за Вашу велику допомогу. Залишайтеся в мирі й здоров'ї. Здоров'я і щастя Вам та усім Вашим рідним і близьким.

Нехай благословить Вас Бог!

З великою повагою —

Діти школи-інтернату та їхні батьки.

За дорученням батьків      (підпис) Олена Корнієнко

м. Вишгород, вул. Глібова, 41

Шановний Максиме Григоровичу!

Щиро вдячні Вам за запрошення нашого інституту стати співорганіза-тором науково-практичної конференції "Актуальні проблеми профорієн­тації та професійного навчання безробітних у сучасних умовах життя".

Зі свого боку передбачаємо запросити до участі у конференції викла­дачів інституту.

З повагою,

ректор ІПКМ Підпис К. Г. Федорика

Листи-вітання

Листами-вітаннями поздоровляють ділових партнерів, колег чи інших осіб з нагоди ювілею, дня народження, свята, обрання на по­саду, успішного завершення справи тощо.

Привітання висловлюється за допомогою таких зворотів:

Вітаємо Вас з нагоди.

Від щирого серця вітаємо Вас з...

Прийміть наші найщиріші вітання з нагоди.

Щиросердно вітаємо з.

Побажання як обов'язковий елемент таких листів висловлюють­ся за допомогою дієслів бажати та зичити.

Особливості листів-вітань демонструють наведені зразки.

197

Міністерство освіти і науки України      Міжнародний Фонд

"Відродження"

ПРОГРАМА "ТРАНСФОРМАЦІЯ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ"

252135, Київ-135, проспект Перемоги, 10, к. 21 тел. 216-15-05, 274-21-69

факс: (044) 230-26-17

21 липня 1994 р. № 2095

Шановна пані Марино!

Щиро вітаємо Вас із перемогою в І турі конкурсу підручників. Ви отримали грант "2".

У середині січня ми запросимо Вас до зустрічі з комісіями та керів­ництвом Програми, підпишемо угоду про виконання роботи, ознайоми­мо з регламентом конкурсу. Термін подання 40 \% роботи подовжується до 1 травня.

Про дату виплати гранта ми повідомимо Вас пізніше. Але до вико­нання роботи радимо приступити вже з 1 січня.

Вітаємо Вас з Новим роком і бажаємо творчого натхнення!

З повагою, Дирекція Програми

Шановний Михайле Петровичу!

Щиро вітаю Вас із 55-ю річницею визволення України від фашист­ських загарбників!

Бажаю Вам доброго здоров'я, благополуччя, довгих років життя на землі, яку Ви захистили. Хай щастить Вам завжди і в усьому, бо ми на­род, який перемогти неможливо.

Низько вклоняюсь Вам за Ваш ратний і трудовий подвиг.

З глибокою повагою — (підпис) О. Омельченко,

Київський міський голова

198

Листи-вітання з нагоди 10-річчя газети "Хрещатик"

Шановні друзі!

З великою приємністю вітаю вас із першим солідним ювілеєм — де­сятиріччям газети "Хрещатик". Ваше свято започатковує низку ювілеїв видань, які з'явилися на хвилі демократизації нашого суспільства і вис­тупали з яскравими публікаціями, що наближали незалежність України. Незалежність, десятиріччя якої ми відзначатимемо наступного року.

Найголовніше, що за всі ці роки газета не втратила державницьких позицій. Вона рішуче й послідовно виступає за утвердження демократич­них принципів життя суспільства, за проведення економічних реформ, які дадуть змогу Україні гідно увійти в сім'ю європейських народів. Виступи газети — завжди оперативні, актуальні, часто дошкульні, але, як прави­ло, об'єктивні, зумовлені небайдужістю до стану справ у державі.

Тож бажаю колективу редакції не втрачати набутого, глибоко, чес­но та об'єктивно продовжувати головну справу — бути правдивими літописцями часу, патріотами України. Зичу вам ще багато ювілеїв, гос­трого пера і любові читачів.

Віктор Ющенко, прем'єр-міністр України

Колективу газети "Хрещатик", Головному редакторові пану Геннадію Кириндясову

Шановний пане Геннадію! Любі друзі!

Від імені працівників Міжнародної корпорації "Слов'янський ба­зар" та від себе особисто щиро вітаю вас із десятим Днем народження!

Щиросердо дякуємо, що були з нами у попередньому та в цьому ро­ках. Сподіваємося, що наша співпраця продовжиться у майбутньому та принесе і вам, і нам гарний творчий урожай.

Зичимо вам повсякденного людського щастя, здоров'я, сил, творчо­го натхнення й небесної наснаги в усіх починаннях та справах. Бажаємо гарного настрою завжди і всюди, успіхів у вашій нелегкій праці задля розквіту незалежної України та популяризації її на міжнародному рівні.

Нехай з вами завжди буде гарна українська пісня, що розрадить, до­поможе, звеселить.

Хай вам усміхається доля та допомагає Бог!

З повагою — Олександр Злотник, президент Міжнародного фестива­лю мистецтв "Слов'янський базар", народний артист України, професор, композитор

199

Шановні колеги!

Від імені багатотисячного колективу київміськбудівців прийміть щирі вітання з нагоди 10-річного ювілею.

Для періодичного видання це вік творчої зрілості та розквіту. Кияни вдячні вам за те, що редакція газети з честю несе горде ім'я Великого Хрещатика, який "і друзів розумів, і ворогів умів прощати".

Символічно, що історія "Київміськбуду" розпочиналася саме з Хре­щатика. Мабуть, у цьому історичному факті — запорука нашої сьогод­нішньої плідної співпраці та взаєморозуміння.

Ми споруджуємо будинки і магістралі, мікрорайони і площі, дбаємо про архітектурну виразність рідного міста, справами сприяємо форму­ванню атмосфери довіри та поваги до діяльності столичної влади.

Своєю творчістю Ви являєте все розмаїття громадської думки киян.

Сьогоднішній "Хрещатик" став тим чистим джерелом, що відтворює сьогодення. Завдяки цьому ви воістину набули авторитет рупора прав­ди і впевненого голосу київської міської громади.

У день ювілею від імені киян висловлюємо вам щиру вдячність і пова­гу за підтримку кращих ініціатив розбудови всіх напрямків суспільного життя міста.

Бажаємо подальших творчих успіхів, яскравих сюжетів і тем, при­хильності, добра і добробуту.

З повагою — від імені колективів підприємств холдингової компанії "Київміськбуд" президент Володимир Поляченко

Листи-запрошення

Листи-запрошення містять пропозицію взяти участь у якомусь за­ході. Вони можуть адресуватися конкретній особі, кільком особам або цілому колективові. У листах-запрошеннях використовуються такі стандартні вирази:

Запрошуємо Вас...

Маємо честь запросити Вас на...

Дозвольте запросити Вас...

Будемо вдячні Вам за участь...

Ми були б вдячні Вам, якби Ви змогли відвідати...

Прийміть наше запрошення...

Просимо взяти участь...

200

Шановні колеги!

Маємо приємність запросити Вас взяти участь у роботі Першого міжнародного науково-практичного семінару "Прогностичні оцінки й аналіз впливу діяльності спільних та багатонаціональних компаній на економіку України", який буде проводитись 10 жовтня 2000 року в Пол­тавському кооперативному інституті.

Для включення матеріалів доповідей до фахового видання необхід­но надіслати їх у електронному вигляді на адресу оргкомітету до 18 ве­ресня 2000 року.

Бажаємо успіху!

З повагою Оргкомітет

Директорові ВІЕП професору Гуленкові В. Г.

Шановний Василю Григоровичу!

Вищий арбітражний суд України і Науково-дослідний інститут "Проблеми людини" у другій половині листопада 2000 року проводять у м. Донецьку дев'яту Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Стратегія економічного розвитку і Арбітражний суд України: проблеми, перспективи".

На конференцію запрошені представники Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, правоохоронних органів, науко­во-дослідних інститутів та навчальних закладів.

Запрошуємо Вас і представників Вашого колективу взяти участь у цьому заході й виступити з доповіддю на одну з тем, запропонованих у порядку денному конференції.

Повідомлення щодо участі Ваших представників просимо надіслати на нашу адресу до 10.09.2000 р. У разі згоди виступити з доповіддю про­симо надіслати текст до організаційно-кадрового управління ВАСУ до 20.09.2000 р. у друкованому вигляді та на електронних носіях.

Додаток: інформаційний лист на 2-х аркушах.

З повагою — співголови оргкомітету:

Голова Вищого арбітражного

суду України Підпис Д. Притика

Директор Науково-дослідного

інституту "Проблеми людини"    Підпис А. Комаров

201

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

англ.

— англійське

бухг.

— бухгалтерське

діал.

— діалектне

ж. р.

— жіночий рід

заст.

— застаріле

з газ.

— з газети

з енц.

— з енциклопедії

журн.

— із журналу

з довід.

— з довідника

з підр.

— з підручника

італ.

— італійське

лат.

— латинське

майб. ч. — майбутній час

мат.    — математичне

мин. ч.

— минулий час

мн.

— множина

нейтр.

— нейтральне

нар. пісня

— народна пісня

перев.

— переважно

перен.

— переносне

поет.

— поетичне

прост.

— просторічне

розм.

— розмовне

спец.

— спеціальне

с. р.

— середній рід

ч. р.

— чоловічий рід

 

— французькеОцените книгу: Проголосовало: 1 Рейтинг: 5

 

Комментарии:

Для данной книги нет комментариев.

Добавление комментария: