Новые книги

Название: ОСНОВИ ПРОФЕСІОГРАФІЇ (С.Я. Карпіловська)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 1997

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 751


Название: Ценообразование (И. Л.Ерухимович)

Жанр: Учёт и аудит

Год написания: 2003

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 730


Название: Фінансовий аналіз (К. В. Ізмайлова)

Жанр: Учёт и аудит

Год написания: 2001

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 800


Название: КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ (А. О. Мілай)

Жанр: Учёт и аудит

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 594


Название: Податкова політика (Я. В. Литвиненко)

Жанр: Учёт и аудит

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 836


Название: Деньги и кредит: Курс лекций (В. М. Иванов)

Жанр: Учёт и аудит

Год написания: 2003

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 933


Название: Управление предприятием (процессный аспект) (А. С. Курочкин)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 1998

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 848


Название: Социология труда (Н. П. Лукашевич)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2001

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 1222


Название: Основи психологічного консультування (Г. О. Хомич, Р. М. Ткач)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 1049


Название: Психофизиология труда: Конспект лекций (В. Г. Ткачук, В. Е. Хапко)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 1999

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 871


Название: Экономика предприятия (О. Л. Устенко )

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2000

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 829


Название: Фінанси (теоретичні основи) (М. В. Грідчіна, В. Б. Захожа)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 731


Название: Психология работы с людьми: Советы руководителю (Обозов Н. Н., Щёкин Г. В.)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2004

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 963


Название: Моделювання економічних процесів ринкової економіки (Н. А. Малиш)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 868


Название: Микроэкономика: Краткий курс лекций (Т. Н. Титова)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2003

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 965


Название: Гроші та кредит (В. І. Пахомов, Л. В. Стрільчук)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 805


Название: Підприємництво (Федоренко, М. П. Денисенко, М. М. Руженський, Ю. М. Маршавін, Т. В. Гаврилова)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2005

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 781


Название: Основи управління персоналом (В. О. Храмов, А. П. Бовтрук)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2001

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 813


Название: Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности) (А. В. Калина)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2003

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 757


Название: Теория и практика самоменеджмента (Н. П. Лукашевич)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2002

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 848


Название: Російсько-український термінологічний словник з історії держави і права (І. І. Шостенко)

Жанр: Правознание

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 843


Название: Юридична психологія (В. В. Бедь)

Жанр: Правознание

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 4777


Название: Судова психіатрія (С. В. Жабокрицький, А. П. Чуприков)

Жанр: Правознание

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 746


Название: Міжнародне приватне право: Теоретичні та прикладні аспекти (О. Х. Юлдашев)

Жанр: Правознание

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 713


Название: Цивільне процесуальне право у схемах (О. О. Штефан)

Жанр: Правознание

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 1103


Название: Теорія держави і права у схемах і визначеннях (О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка)

Жанр: Правознание

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 887


Название: Латинский язык для студентов-юристов (C. Т. Жулай, Е. К. Куварова )

Жанр: Правознание

Год написания: 2003

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 893


Название: Міжнародне економічне право (І. І. Дахно)

Жанр: Правознание

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 780


Название: Юридична деонтологія (І. В. Бризгалов )

Жанр: Правознание

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 821


Название: Правова статистика (В. Б. Захожай, В. С. Федорченко)

Жанр: Правознание

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 794


Название: Теорія держави і права (К. Г. Волинка)

Жанр: Правознание

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 1032


Название: Фінансове право (А. Г. Зюнькін)

Жанр: Правознание

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 824


Название: Історія держави і права зарубіжних країн (І. І. Шостенко,О.І.Шостенко)

Жанр: Правознание

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 777


Название: Общая и криминальная сексология (А. П. Чуприков, Б. М. Цупрык)

Жанр: Правознание

Год написания: 2002

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 816


Название: История политических и правовых учений (А. А. Ерышев)

Жанр: Правознание

Год написания: 2002

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 812


Название: Трудові спори (Л. П. Грузінова)

Жанр: Правознание

Год написания: 2002

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 777


Название: "Мала" судова реформа в Україні: необхідність, сутність, проблеми та перспективи (В. Ф. Бойко)

Жанр: Правознание

Год написания: 2002

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 666


Название: Кримінологія (Александров Ю. В)

Жанр: Правознание

Год написания: 2002

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 777


Название: Криміналістика (П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков)

Жанр: Правознание

Год написания: 2001

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 731


Название: Конституційне право України (В. Ф. Годованець)

Жанр: Правознание

Год написания: 2001

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 721


Название: Управлінське консультування (В. А. Коростельов)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 760


Название: Управління проектами (Л. С. Кобиляцький)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2002

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 815


Название: Управление бизнесом (Г. В. Щёкин)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2004

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 802


Название: Теория и практика управления персоналом (Г. В. Щёкин)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2003

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 911


Название: Теория и практика принятия управленческих решений (В. М. Колпаков)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2004

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 855


Название: Современный экономический анализ и прогнозирование (микро и макроуровни) (А. В. Калина)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2004

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 694


Название: Роль консалтинга в управлении бизнесом (В. А. Коростелёв)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2004

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 703


Название: Розвиток малого підприємництва в Україні (В. І. Шпак)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 703


Название: Основы управления качеством (С. К. Фомичев, А. А. Старостина, Н. И. Скрябина)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2002

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 791


Название: Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління (С. П.Кулицький)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2002

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 841


Название: Организация и психология управления персоналом (Г. Щёкин)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2002

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 888


Название: Методологія аналізу економічних процесів і управління (А. Ф. Бабицький)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 654


Название: Економіка праці (A. В. Калина)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 807


Название: Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія,... (Валерій Бебик)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2005

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 722


Название: Современный менеджмент (в схемах) (В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявский)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2003

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 747


Название: Французский деловой язык (И. А. Карпусь)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: французкий

Рейтинг:

Просмотров: 883


Название: Філософія (За загальною редакцією С. П. Щерби)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 665


Название: Религиоведение (А. А. Ерышев)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2003

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 794


Название: Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики (За редакцією Р. К. Чорнея)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 715


Название: Практикум з граматики англійської мови (І. С. Бахов)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2001

Язык: английский

Рейтинг:

Просмотров: 1758


Название: Основи сучасної екології (К. В. Корсак, О. В. Плахотнік)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 654


Название: Основи безпеки життєдіяльності людини (Гайченко В. А., Коваль Г. М.)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 713


Название: НОВІТНЯ УКРАЇНА 1991-2001 (РОЗДУМИ ВИДАТНИХ СУЧАСНИКІВ)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2001

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 653


Название: Основы кадрового менеджмента (Г. В. Щёкин)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2004

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 747


Название: Финансовый менеджмент (М. В. Гридчина)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2004

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 843


Название: Очерки истории отечественного менеджмента (С. К. Росовецкий)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2002

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 720


Название: Мотивационный менеджмент (В. П.Сладкевич)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2001

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 809


Название: НІМЕЦЬКА ДІЛОВА МОВА (В. О. Олійник, М. М. Гавриш)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2003

Язык: немецкий

Рейтинг:

Просмотров: 832


Название: НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ (Навчально-методичний пос)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2004

Язык: английский

Рейтинг:

Просмотров: 659


Название: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ (В. Р. Кулян, Е. А. Юнькова, А. Б. Жильцов)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2003

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 782


Название: Страховий та iнвестицiйний менеджмент (В. Г. Федоренко)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2002

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 730


Название: Ринок цінних паперів Н. І. Чередніченко

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 824


Название: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: целевое управление персоналом организаций (Г. А. Дмитренко)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2002

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 691


Название: Політична економія (За заг. ред. Г. А. Оганяна)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 708


Название: Нотаріат в Україні (Г. С. Семаков, С. П. Кондракова)

Жанр: Правознание

Год написания: 2001

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 721


Название: Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування (В. С. Куйбіда)

Жанр: Правознание

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 663


Название: Макроекономіка Н. А. Малиш

Жанр: Учёт и аудит

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 1185


Название: Економіка підприємства (Т. П. Макаровська, Н. М. Бондар)

Жанр: Учёт и аудит

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 848


Название: Економетрія (О. Л. Лещинський, В. В. Рязанцева, О. О. Юнькова)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 931


Название: Державне регулювання економіки (Д. М. Стеченко)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2000

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 739


Название: Логіка (І. В. Богдановський О. Г. Льовкіна)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 857


Название: Логика (А. А. Ерышев, Н. П. Лукашевич, Е. Ф. Сластенко)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 745


Название: Культурологія (Володимир Бокань)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 997


Название: Культура і антикультура : хто кого? (Георгій Щокін)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 675


Название: Історія України(В. Д. Мирончук, Г. С. Ігошкін)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2002

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 904


Название: Іспанська ділова мова (І. М. Туленкова )

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: іспанська

Рейтинг:

Просмотров: 782


Название: Інформаційні системи і технології (С. Г. Карпенко, В. В. Попов, Ю. А. Тарнавський, Г. А. Шпортюк)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 743


Название: Етика ділового спілкування (Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка, М. П. Лукашевич, І. Б. Осечинська)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 2483


Название: Практикум по деловому английскому языку (Учебно-методическая разработка)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2003

Язык: английский

Рейтинг:

Просмотров: 748


Название: Методология научного исследования (А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 821


Название: Антикризисное управление (Чернявский А. Д.)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2000

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 914


Название: Загальне і кадрове діловодство (Козоріз В. П., Лапицька Н. І.)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2002

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 1288


Название: Політологія для політика і громадянина (Бебик В. М.)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 2213


Название: ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ (Бондарчук Е. И., Бондарчук Л. И.)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2002

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 1242


Название: Основы психологических знаний (Г. В. Щёкин)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2001

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 860


Название: Стилістика ділової мови - навчальний посибник ( Г. Й. Волкотруб )

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2002

Язык: Українська

Рейтинг:

Просмотров: 5699


Название: Религиоведение - учебное пособие ( А. А. Ерышев )

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2003

Язык: Українська

Рейтинг:

Просмотров: 2290


Название: Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики ( Р. К. Чорнея )

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2003

Язык: Українська

Рейтинг:

Просмотров: 2093


Название: Практикум з граматики англійської мови ( І. С. Бахов )

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2001

Язык: Українська

Рейтинг:

Просмотров: 1831