Новые книги

Название: ОСНОВИ ПРОФЕСІОГРАФІЇ (С.Я. Карпіловська)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 1997

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 550


Название: Ценообразование (И. Л.Ерухимович)

Жанр: Учёт и аудит

Год написания: 2003

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 524


Название: Фінансовий аналіз (К. В. Ізмайлова)

Жанр: Учёт и аудит

Год написания: 2001

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 587


Название: КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ (А. О. Мілай)

Жанр: Учёт и аудит

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 431


Название: Податкова політика (Я. В. Литвиненко)

Жанр: Учёт и аудит

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 660


Название: Деньги и кредит: Курс лекций (В. М. Иванов)

Жанр: Учёт и аудит

Год написания: 2003

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 747


Название: Управление предприятием (процессный аспект) (А. С. Курочкин)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 1998

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 683


Название: Социология труда (Н. П. Лукашевич)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2001

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 1005


Название: Основи психологічного консультування (Г. О. Хомич, Р. М. Ткач)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 837


Название: Психофизиология труда: Конспект лекций (В. Г. Ткачук, В. Е. Хапко)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 1999

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 706


Название: Экономика предприятия (О. Л. Устенко )

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2000

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 645


Название: Фінанси (теоретичні основи) (М. В. Грідчіна, В. Б. Захожа)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 586


Название: Психология работы с людьми: Советы руководителю (Обозов Н. Н., Щёкин Г. В.)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2004

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 740


Название: Моделювання економічних процесів ринкової економіки (Н. А. Малиш)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 706


Название: Микроэкономика: Краткий курс лекций (Т. Н. Титова)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2003

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 773


Название: Гроші та кредит (В. І. Пахомов, Л. В. Стрільчук)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 638


Название: Підприємництво (Федоренко, М. П. Денисенко, М. М. Руженський, Ю. М. Маршавін, Т. В. Гаврилова)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2005

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 617


Название: Основи управління персоналом (В. О. Храмов, А. П. Бовтрук)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2001

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 647


Название: Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности) (А. В. Калина)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2003

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 583


Название: Теория и практика самоменеджмента (Н. П. Лукашевич)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2002

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 652


Название: Російсько-український термінологічний словник з історії держави і права (І. І. Шостенко)

Жанр: Правознание

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 702


Название: Юридична психологія (В. В. Бедь)

Жанр: Правознание

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 2656


Название: Судова психіатрія (С. В. Жабокрицький, А. П. Чуприков)

Жанр: Правознание

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 595


Название: Міжнародне приватне право: Теоретичні та прикладні аспекти (О. Х. Юлдашев)

Жанр: Правознание

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 550


Название: Цивільне процесуальне право у схемах (О. О. Штефан)

Жанр: Правознание

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 889


Название: Теорія держави і права у схемах і визначеннях (О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка)

Жанр: Правознание

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 724


Название: Латинский язык для студентов-юристов (C. Т. Жулай, Е. К. Куварова )

Жанр: Правознание

Год написания: 2003

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 686


Название: Міжнародне економічне право (І. І. Дахно)

Жанр: Правознание

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 604


Название: Юридична деонтологія (І. В. Бризгалов )

Жанр: Правознание

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 663


Название: Правова статистика (В. Б. Захожай, В. С. Федорченко)

Жанр: Правознание

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 636


Название: Теорія держави і права (К. Г. Волинка)

Жанр: Правознание

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 821


Название: Фінансове право (А. Г. Зюнькін)

Жанр: Правознание

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 664


Название: Історія держави і права зарубіжних країн (І. І. Шостенко,О.І.Шостенко)

Жанр: Правознание

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 623


Название: Общая и криминальная сексология (А. П. Чуприков, Б. М. Цупрык)

Жанр: Правознание

Год написания: 2002

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 676


Название: История политических и правовых учений (А. А. Ерышев)

Жанр: Правознание

Год написания: 2002

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 670


Название: Трудові спори (Л. П. Грузінова)

Жанр: Правознание

Год написания: 2002

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 650


Название: "Мала" судова реформа в Україні: необхідність, сутність, проблеми та перспективи (В. Ф. Бойко)

Жанр: Правознание

Год написания: 2002

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 543


Название: Кримінологія (Александров Ю. В)

Жанр: Правознание

Год написания: 2002

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 625


Название: Криміналістика (П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков)

Жанр: Правознание

Год написания: 2001

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 615


Название: Конституційне право України (В. Ф. Годованець)

Жанр: Правознание

Год написания: 2001

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 590


Название: Управлінське консультування (В. А. Коростельов)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 631


Название: Управління проектами (Л. С. Кобиляцький)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2002

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 663


Название: Управление бизнесом (Г. В. Щёкин)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2004

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 646


Название: Теория и практика управления персоналом (Г. В. Щёкин)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2003

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 717


Название: Теория и практика принятия управленческих решений (В. М. Колпаков)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2004

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 700


Название: Современный экономический анализ и прогнозирование (микро и макроуровни) (А. В. Калина)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2004

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 554


Название: Роль консалтинга в управлении бизнесом (В. А. Коростелёв)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2004

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 571


Название: Розвиток малого підприємництва в Україні (В. І. Шпак)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 569


Название: Основы управления качеством (С. К. Фомичев, А. А. Старостина, Н. И. Скрябина)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2002

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 637


Название: Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління (С. П.Кулицький)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2002

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 674


Название: Организация и психология управления персоналом (Г. Щёкин)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2002

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 728


Название: Методологія аналізу економічних процесів і управління (А. Ф. Бабицький)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 512


Название: Економіка праці (A. В. Калина)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 667


Название: Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія,... (Валерій Бебик)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2005

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 573


Название: Современный менеджмент (в схемах) (В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявский)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2003

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 620


Название: Французский деловой язык (И. А. Карпусь)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: французкий

Рейтинг:

Просмотров: 714


Название: Філософія (За загальною редакцією С. П. Щерби)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 546


Название: Религиоведение (А. А. Ерышев)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2003

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 636


Название: Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики (За редакцією Р. К. Чорнея)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 571


Название: Практикум з граматики англійської мови (І. С. Бахов)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2001

Язык: английский

Рейтинг:

Просмотров: 1437


Название: Основи сучасної екології (К. В. Корсак, О. В. Плахотнік)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 538


Название: Основи безпеки життєдіяльності людини (Гайченко В. А., Коваль Г. М.)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 580


Название: НОВІТНЯ УКРАЇНА 1991-2001 (РОЗДУМИ ВИДАТНИХ СУЧАСНИКІВ)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2001

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 531


Название: Основы кадрового менеджмента (Г. В. Щёкин)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2004

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 588


Название: Финансовый менеджмент (М. В. Гридчина)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2004

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 685


Название: Очерки истории отечественного менеджмента (С. К. Росовецкий)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2002

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 602


Название: Мотивационный менеджмент (В. П.Сладкевич)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2001

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 667


Название: НІМЕЦЬКА ДІЛОВА МОВА (В. О. Олійник, М. М. Гавриш)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2003

Язык: немецкий

Рейтинг:

Просмотров: 690


Название: НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ (Навчально-методичний пос)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2004

Язык: английский

Рейтинг:

Просмотров: 540


Название: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ (В. Р. Кулян, Е. А. Юнькова, А. Б. Жильцов)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2003

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 570


Название: Страховий та iнвестицiйний менеджмент (В. Г. Федоренко)

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2002

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 625


Название: Ринок цінних паперів Н. І. Чередніченко

Жанр: управление и экономика

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 674


Название: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: целевое управление персоналом организаций (Г. А. Дмитренко)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2002

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 550


Название: Політична економія (За заг. ред. Г. А. Оганяна)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 596


Название: Нотаріат в Україні (Г. С. Семаков, С. П. Кондракова)

Жанр: Правознание

Год написания: 2001

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 603


Название: Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування (В. С. Куйбіда)

Жанр: Правознание

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 541


Название: Макроекономіка Н. А. Малиш

Жанр: Учёт и аудит

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 1013


Название: Економіка підприємства (Т. П. Макаровська, Н. М. Бондар)

Жанр: Учёт и аудит

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 716


Название: Економетрія (О. Л. Лещинський, В. В. Рязанцева, О. О. Юнькова)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 779


Название: Державне регулювання економіки (Д. М. Стеченко)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2000

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 608


Название: Логіка (І. В. Богдановський О. Г. Льовкіна)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 721


Название: Логика (А. А. Ерышев, Н. П. Лукашевич, Е. Ф. Сластенко)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 605


Название: Культурологія (Володимир Бокань)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 797


Название: Культура і антикультура : хто кого? (Георгій Щокін)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 565


Название: Історія України(В. Д. Мирончук, Г. С. Ігошкін)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2002

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 777


Название: Іспанська ділова мова (І. М. Туленкова )

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: іспанська

Рейтинг:

Просмотров: 636


Название: Інформаційні системи і технології (С. Г. Карпенко, В. В. Попов, Ю. А. Тарнавський, Г. А. Шпортюк)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 629


Название: Етика ділового спілкування (Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка, М. П. Лукашевич, І. Б. Осечинська)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2003

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 2214


Название: Практикум по деловому английскому языку (Учебно-методическая разработка)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2003

Язык: английский

Рейтинг:

Просмотров: 638


Название: Методология научного исследования (А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 688


Название: Антикризисное управление (Чернявский А. Д.)

Жанр: Менеджмент организаций

Год написания: 2000

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 796


Название: Загальне і кадрове діловодство (Козоріз В. П., Лапицька Н. І.)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2002

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 1125


Название: Політологія для політика і громадянина (Бебик В. М.)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2004

Язык: українська

Рейтинг:

Просмотров: 1840


Название: ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ (Бондарчук Е. И., Бондарчук Л. И.)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2002

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 1062


Название: Основы психологических знаний (Г. В. Щёкин)

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2001

Язык: русский

Рейтинг:

Просмотров: 739


Название: Стилістика ділової мови - навчальний посибник ( Г. Й. Волкотруб )

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2002

Язык: Українська

Рейтинг:

Просмотров: 5164


Название: Религиоведение - учебное пособие ( А. А. Ерышев )

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2003

Язык: Українська

Рейтинг:

Просмотров: 2097


Название: Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики ( Р. К. Чорнея )

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2003

Язык: Українська

Рейтинг:

Просмотров: 1934


Название: Практикум з граматики англійської мови ( І. С. Бахов )

Жанр: Гуманитарные и природные

Год написания: 2001

Язык: Українська

Рейтинг:

Просмотров: 1651